Jokalaria Keler Portada

KELER ERREBELAZIO JOKALARIA SUSTAPENAREN LEGE-OINARRIAK (ZOZKETA ITXITA)

1. Antolatzailearen identifikazioa eta helburua

S.A. DAMM enpresak (hemendik aurrera, “Antolatzailea”; IFK: A08000820; helbide soziala: c/ Rosselló́, 515 – 08025 Barcelona) “KELER JOKALARIAREN EKINTZA” (aurrerantzean, SUSTAPENA), Real Sociedad VS Real Madrid gizonezkoen futbol partidurako gonbidapenak zozketatzeko 2024ko apirilaren 26an. Sustapen hori honako lege-oinarriek arautuko dute.

2. Sustapenaren lurralde-eremua.

Sustapen honen eremua Espainiako lurralde nazional osoa izango da.

3. Sustapenaren denbora-eremua.

Sustapena 2024ko apirilaren 12an hasiko da, 14:00etan, eta 2024ko apirilaren 24an amaituko da, 23:59etan.

Antolatzaileak sustapenaren datak aldatzeko eskubidea dauka, hartan parte-hartze handiago bat errazteko.

4. Sustapenaren hartzaileak.

Parte hartzeko unean adin nagusikoak diren eta Espainian bizi diren pertsona fisiko guztiek parte hartu ahalko dute sustapenean (NAN edo AIZ eduki behar dute), hortaz, pasaportea duten atzerritarrak kanpo geratzen dira (aurrerantzean, «parte-hartzaileak»).

Honako pertsona hauek guztiak sustapen honetatik kanpo geratzen dira, espresuki: (i) Damm plantillako kideak, (ii) Damm-en banatzaile-plantillako kideak, (iii) sustapen hau garatzen den saltokietako plantillako kideak, baita haien ahaideak ere, odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko bigarren mailarainokoak, zein sustapen hau sortu edo gauzatzearekin zuzeneko edo zeharkako zerikusia duten pertsona guztiak.

Parte-hartzaileei une oro eskatu ahalko zaie beren datu pertsonalak sinesgarritasunez egiaztatzeko, behar bezala jaulkitako eta indarreko NAN edo AIZ akreditatuz.

Parte-hartzetik baztertutako pertsonaren bat irabazle gertatzen bada, saria lortzeko eskubidea galduko du, eta izendatutako ordezkoen artean baliozko partaidetza-baldintzak betetzen dituen hurrengo pertsonari emango zaio saria.

5. Sustapenaren mekanika.

3. puntuan deskribatutako sustapen-aldian, lege-oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten parte-hartzaileek www.jugadorkeler.eus webguneko galdetegia bete beharko dute, izena, abizenak, helbidea eta helbide elektronikoa adieraziz eta 23-24 denboraldiko Keler Errebelazio Jokalariari botoa emanez. Gainera, segurtasun-kapttxa osatu beharko dute, eta lege-oinarri hauek, pribatutasun-politika eta webguneko cookie-politika onartu. Behin erregistroa osatuta, parte-hartzaileak «eskerrik asko parte hartzeagatik» mezu automatikoa jasoko du.

Parte hartzeko epea amaitutakoan, zozketa bat egingo da bozketan parte hartzen duten pertsona guztien artean. Pertsona bakoitzak behin bakarrik parte hartu ahal izango du. Galdera-sorta bete duten parte-hartzaile guztien artean irabazle 1 (BAT) zehaztuko da.

Era berean, 3 (HIRU) ordezko izendatuko dira, lehen auzialdian hautatutako irabazleari saria ematea ezinezkoa den kasurako.

Zozketa 2024ko apirilaren 25an egingo da, www.cool-tabs.com tresnaren bidez.

6. Sariak eta une irabazlea.

Saria 2 (BI) palko-sarrera izango dira, Real Sociedad VS Real Madrid partidara joateko. Partida hori Real Sociedad erakundearen Reale Arena estadioan izango da, 2024ko apirilaren 26an, eta 150 euroko balioa izango du, BEZik gabe.

2024ko apirilaren 25an, SA DAMM harremanetan jarriko da, sustapenaren erregistroan emandako e-mailez, sariaren irabazlearekin, comunicación@keler.eus helbidearen bidez.

DAMM SAk partidurako bi sarreren irabazleari bertaratuko dela baieztatzeko eskatuko dio, eta sarrera digitala posta elektronikoz bidaliko dio.

Ezinezkoa bada irabazlearekin harremanetan jartzea posta elektronikoz 12 orduko epean, erakundea erantzukizunetik salbuetsita geratuko da, eta irabazleak saria erreklamatzeko eskubidea galduko du. Saria lehenengo ordezkoari emango zaio, eta hark 12 orduko epea izango du saria onartzeko, posta elektronikoz jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita.

Irabazleak uko egin diezaioke sariari, baina ezin izango du inolaz ere beste sariren batekin trukatu, ezta dirutan ere. Sariak ez du barne hartzen ez lekualdaketarik ez ostaturik.

Sariaren esleipena pertsonala eta besterenezina da.

7. Antolatzailea erantzukizunetik salbuestea.

Antolatzaileak ez du bere gain hartzen parte-hartzaileek sustapen-opariekin egiten duten erabileraren erantzukizunik, eta ez du inolako erantzukizunik izango oparia jasotzen ez bada haren jarraibideei jarraikiz, edo parte-hartzaileak hura baliatzeko aukerarik ez badu, antolatzaileari egoztekoak ez diren arrazoiak tarteko.

Era berean, antolatzaileak ez du inolako erantzukizunik izango opariak baliatzetik erator litekeen edozein arazo fisiko, lesio edo heriotzaren aurrean.

Antolatzaileak ez du bere gain inolako erantzukizunik hartuko baldin eta parte-hartzaileek emandako datuetan okerrik bada, eta oker horren ondorioz, oinarri hauetan ezarritakoaren arabera parte-hartzea galarazten bazaie.

Antolatzaileak ez du erantzukizunik izango Real Sociedad de Futbol S.A.D.eko arduradunek parte-hartzaileei sarrera edo estadiorako sarbidea lortzeko jartzen dizkieten atzerapen, zailtasun edo eragozpenen gainean.

8. Datuak babestea.

Sustapenean parte hartzen dutenen datuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren xedapenen arabera tratatuko dira.

Arduraduna:SA DAMM; IFK: A08000820; helbidea: Rosselló kalea, 515, 08025 Bartzelona; Bartzelonako Merkataritza Erregistroan inskribatuta, 21167 liburukia, 1 folioa, B17713 orria.
Helburua:Zozketan parte hartzeko baimena ematea, parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzea, eta, hala badagokio, sariaren banaketa, izena, abizenak eta irudia edozein online komunikabidetan eta prentsa idatzian jakinaraztea eta kudeatzea, zozketa irabazlea izanez gero.
Datuak:Izena, abizenak, posta-helbidea eta helbide elektronikoa.
Legitimazioa:Interesdunaren adostasuna eta interes legitimoa.
Hartzaileak:Ez da aurreikusten hirugarrenei datuak lagatzea.
Kontserbazio-epea:Datuak zertarako bildu ziren, helburu hori betetzeko beharrezkoak diren bitartean gordeko dira, betiere datuak ezabatzeko eskatzen ez bada. Ondoren, behar bezala blokeatuta gordeko dira, sor daitezkeen legezko erantzukizunei erantzuteko, hala badagokio.
Eskubideak:Parte-hartzaileek noiznahi erabili ahal izango dituzte datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko eskubideak, bai eta datuen tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko eskubideak ere, posta-helbide honetan: DAMM, ATT. OFICINA PRIVACIDAD – Rosselló 515 Bartzelona, bai eta helbide elektroniko honen bidez ere: privacidad@keler.eus.

9. Oinarrien gordailua eta aldaketak.

Kontsumitzaileei sarbidea ahalik eta gehien errazteko helburuarekin, lege-oinarri hauek honako webgune honetan gordeko dira: www.jugadorkeler.eus. Gainera, Bartzelonako hiriko notario D. José-Alberto Marín Sánchez jaunaren aurrean ere gordeko dira oinarriak (calle Diputación 268, entlo).

Antolatzaileak aztertu eta erabakiko ditu sustapenarekin lotutako lege-oinarri hauen eta omisioen interpretazioaren gaineko zalantza guztiak, eta lege-oinarri hauek aldatzeko eskubidea ere izango du aldez aurretik ohartarazi beharrik gabe, honako hauek argitaratu diren modu berean lege-oinarri berriak argitaratuz.

S.A. DAMMek espresuki gordetzen du beretzat, sustapen hau edozein unetan eta aldez aurretik abisatu gabe ezerezteko, aldatzeko, zabaltzeko edo eteteko eskubidea.

10. Sustapenaren oinarriak onartzea

Sustapen honetan parte hartzeak oinarri hauek oso-osorik onartzea dakar berekin, eta S.A. DAMMek horien gainean hartzen dituen interpretazio-erabakien mendean espresuki jartzea.

Antolatzaileak sustapenean parte hartzetik kanpo utz ditzake, bere ustez lege-oinarri hauetan parte hartzeko edozein baldintza betetzen ez duten parte-hartzaile guztiak. Edozein arrazoirengatik parte-hartzaile bat kanporatzeak, parte-hartzaile izatetik eratorritako eskubide guztiak galtzea dakar berekin.

Lege-oinarri hauen abusuzko edo iruzurrezko edozein erabilerak parte-hartzailea sustapenetik kanpo uztea ekarriko du berekin. Gainera, antolatzaileak egintza zibilak eta penalak gauzatzeko eskubidea dauka, sustapenean iruzur eginez parte hartzen dutenen aurka.

SA DAMM enpresak oinarri hauen sustapenean eta interpretazioan parte hartzen dutenen artean desadostasunik izanez gero, oinarri horiek Bartzelonako epaitegi eta auzitegietan ebatziko dira.

Eta horrela jasota gera dadin, eta adostasuna adierazteko, dokumentu hau izenpetzen da Bartzelonako hirian, 2024ko apirilaren 12an.